2 december 2020

Wat kunnen de Sustainable Development Goals betekenen voor mijn onderneming?

Onder de hoede van de Verenigde Naties werden 17 duurzame ontwikkelingsdoelen uitgewerkt: de Sustainable Development Goals of SDG’s. Ze vormen de opvolging van de Millennium-doelstellingen en richten zich naar 2030.

Onze samenleving kampt met vele uitdagingen: zowel sociale, ecologische als economische. Hoe kunnen we onze samenleving duurzaam en veerkrachtig maken om deze uitdagingen aan te gaan? Het komende decennium is daarbij van cruciaal belang. Hoe kunnen we gelijkwaardigheid en gelijke kansen creëren, welvaart eerlijker verdelen, vertrouwen in onze maatschappij herstellen? Hoe kunnen we biodiversiteit versterken en een dam opwerpen tegen klimaatontwrichting? Hoe kunnen ondernemingen verandering stuwen en competitiviteit versterken door in te zetten op aanhoudbare systemen en bedrijfsmodellen?

De SDG’s kunnen ons helpen om positieve veranderingen teweeg te brengen en bij te dragen tot een meer rechtvaardige en aanhoudbare samenleving. De vraag uit de aanhef “Wat kunnen de SDG’s betekenen voor mijn onderneming?” kan het startpunt zijn van een strategisch oefening. Het zou wel eens kunnen dat de oefening ook leidt naar het antwoord op een andere vraag: “Wat kan mijn onderneming doen voor de samenleving?” Want een duurzame strategie is gericht op positieve verandering in de samenleving!

Wil je hier samen met GRUUND over van gedachten wisselen? Contacteer wouter@gruund.be

www.sdgs.be

www.gruund.be

#SustainableDevelopmentGoals #GRUUND #DrivingChangeThroughSustainability