20 januari 2021

Het verband tussen COVID-19 en Biodiversiteit? Jazeker en wederzijds!

Hoe is de COVID-19 pandemie kunnen ontstaan? Heeft de mensheid daar een impact op? En kunnen we herhaling voorkomen?

Wetenschappelijk aangetoond verband

Een recent wetenschappelijk artikel van Pedro Brancalion, gepubliceerd in Perspectives in Ecology and Conservation (september 2020), toont de complexe verbanden aan tussen het verlies aan biodiversiteit en tropische ontbossing enerzijds en de kans op pandemieën en gezondheid anderzijds.

Het verlies aan biodiversiteit en tropische ontbossing heeft zowel directe als indirecte effecten op gezondheidsaspecten en ecosystemen waarbinnen virussen zich ontwikkelen en verspreiden.

Directe effecten van ontbossing zijn luchtvervuiling en respiratoire problemen. Verbranding van biomassa en vermindering van de koolstofopnamecapaciteit van bossen versterken klimaatontwrichting. Maar er zijn ook minder zichtbare indirecte effecten en zg. feedback loops die zowel positief als negatief kunnen werken en dus het probleem versterken of net tegen gaan. Zo is er een afgeleid effect op de ecosystemen waar virussen zich kunnen ontwikkelen en verspreiden. Daarnaast versterken pandemieën op hun beurt indirect ook verdere ontbossing. De complexe effecten worden in de figuur grafisch weergegeven.

Conclusie

De conclusie is duidelijk: De mens ligt aan de basis van het ondergraven van eco-systemen en oefent hiermee zowel directe als indirecte impact uit op de leefomgeving en de fundamenten van de eigen gezondheid. De uitbraak van COVID-19 is een teken aan de wand. Ecosystemen ondergraven blijft niet zonder gevolgen.

Wat we eraan kunnen doen?

  • Biodiversiteit versterken op zoveel mogelijk fronten. Dat kan vaak al in de eigen tuin. Overheden kunnen dat op alle niveaus. Bedrijven hebben directe en indirecte impact en kunnen verantwoordelijkheid nemen.
  • Ecosystemen respecteren en versterken in plaats van ze te ondergraven.

Wil je hier samen met GRUUND over van gedachten wisselen? Contacteer wouter@gruund.be

Bron:

Brancalion, P.H.S., et al, 2020, Emerging threats linking tropical deforestation and the COVID-19 pandemic, Perspectives in Ecology and Conservation, Vol 18, Issue 4, Oct-Dec 2020, p 243-246, ScienceDirect Elsevier, [Online] Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530064420300584 > [Accessed 20/01/2021]